Teksty prawne

Osoby posiadające kategorię A1, B1 lub AM nie mogą samodzielnie kierować!

Nowe ograniczenia zabraniają samodzielnego opuszczania miejsca zamieszkania przez osoby poniżej 18 roku życia. W takiej sytuacji, osoby które już posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii:...

Koronawirus – mandat za jazdę samochodem?

Koronawirus – mandat za jazdę samochodem? W związku z trwającą pandemią doszło do ograniczenia swobód obywatelskich. Skoro, co do zasady, nie należy opuszczać miejsca zamieszkania,...

Jazda na suwak i korytarze życia obowiązkowe od 06 grudnia 2019 roku!

W piątek 06 grudnia 2019 roku wchodzą w życie długo wyczekiwane przez uczestników ruchu przepisy regulujące korytarze życia oraz jazdę na suwak. Ustawa o zmianie...

Odpowiedzialność za sprzedaż samochodu częściowo kradzionego – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Tak, tytuł tekstu faktycznie taki miał być i nie doszło do jakiegokolwiek błędu. Sprawa o bardzo ciekawym stanie faktycznym oraz prawnym została prawomocnie rozstrzygnięta w...

Poszkodowanemu należy się prawo do rzeczoznawcy z polisy OC.

W dniu 02 września 2019 roku Sądy Najwyższy podjął uchwałę, która stanowi odpowiedź na następujące pytania Rzecznika Finansowego: czy koszt prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy poniesiony przez...