Kolejne PRAWOMOCNE uniewinnienie! Zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych nie jest zakazem bezwzględnym!

Zakaz wyprzedzania innych pojazdów bezpośrednio przed przejściem dla pieszych NIE JEST zakazem absolutnym!

19 listopada 2022 roku nasz Klient około godziny 15.00 poruszał się – lewym pasem – ulicą Jana Brożka w Krakowie za radiowozem policyjnym. Radiowóz w pewnym momencie zmienił pas na prawy, a Klient poruszając się z dozwoloną prędkością postanowił wykonać manewr wyprzedzania oznakowanego zmotoryzowanego radiowozu Policji przed przejściem dla pieszych z zachowaniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie reguł ostrożności. Manewr zakończył się w bezpiecznej odległości przed przejściem dla pieszych. Co istotne, na samym przejściu dla pieszych oraz w okolicy przejścia dla pieszych nie było żadnych pieszych. Warunki atmosferyczne były bardzo dobre. Klient miał dobrą widoczność otoczenia.

Po wykonaniu manewru Policja zatrzymała Klienta do kontroli, początkowo za powód podając wyprzedzanie na pasach, później stwierdzając, że wskazany manewr Klient wykonał wprawdzie przed pasami, ale w zbyt bliskiej od nich odległości. Co istotne, Policja nie dysponowała nagraniem z wideorejstratora, ani nie potrafiła wskazać konkretnego miejsca, w którym manewr został wykonany.

Co więcej, przepisy nie regulują jaka konkretnie odległość uznawana jest za „bezpieczną”.

Pomimo to Policja, powołując się na art. 86b § 3 kodeksu wykroczeń, zatrzymała Klientowi prawo jazdy oraz wymierzyła mandat karny.

W postępowaniu sądowym, Sąd Rejonowy dla Krakowa- Pogórza w Krakowie, II Wydział Karny podtrzymał decyzję policjantów i 28 grudnia 2022 roku wydał wyrok nakazowy, w którym orzekł wobec Klienta środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy oraz wymierzył mu karę grzywny w wysokości 1500 zł.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Klient zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc prawną. W sprzeciwie od tego wyroku nakazowego podnieśliśmy argument, że zachowanie Klienta nie wyczerpywało przesłanek z art. 86b § 3 kodeksu wykroczeń, który zgodnie z interpretacją Sądu Najwyższego, zawartą w wyroku z 29 kwietnia 2003 roku, III KK 61/03 stanowi, że:

 „Dla odpowiedzialności z art. 86 kw konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował „należytej ostrożności”, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze…”.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, doskonałą widoczność tego dnia, prawidłową prędkość kierowanego pojazdu, a także brak jakichkolwiek przesłanek, że kierowca nie zachował nakazanej prawem należytej ostrożności, Sąd I instancji przychylił się do tej argumentacji i uniewinnił kierowcę. Od przedmiotowego wyroku nie wniesiono apelacji.

Podsumowując, zakaz wyprzedzania bezpośrednio przez przejściem dla pieszych nie jest zakazem bezwzględnym, a ukaranie mandatem zależy od wielu okoliczności i jest uznaniową decyzją Policji.

Jeżeli doświadczyłeś podobnej sytuacji, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *