Sprzedaż samochodu z leasingu BEZ składki i podatku!

Sprzedaż wykupionego samochodu z leasingu BEZ podatku i składki zdrowotnej w Polskim Ładzie – Ministerstwo Finansów potwierdza!

Do końca grudnia 2021 roku przedsiębiorcy, którzy wykupili samochód z leasingu, nie wprowadzając go do środków trwałych, mogli dokonać jego zbycia bez obciążeń podatkowych. Wystarczyło tylko, aby sprzedaż takiego samochodu miała miejsce po okresie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym doszło do jego nabycia.

Wejście w życie uregulowań prawnych, wprowadzonych w ramach tak zwanego Polskiego Ładu, doprowadziło do diametralnej zmiany sposobu rozliczania wykupionego samochodu z leasingu.

Od początku 2022 roku, każdy przedsiębiorca, który wykupi samochód po leasingu i przeznaczy go na cele prywatne, w sytuacji kiedy będzie chciał go sprzedać, musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej od takiej transakcji – chyba, że poczeka z jego zbyciem aż 6 lat!

Zgodnie z Polskim Ładem, składka zdrowotna płacona do ZUS będzie liczona od dochodu ze sprzedaży – na skali 9%, a na liniówce 4,9%.

Mając powyższe na uwadze, nie ulega żadnej wątpliwości, iż jest o co walczyć!

Podczas spotkań z Klientami, począwszy od listopada 2021 roku, doradzałem Klientom, następujące rozwiązanie: po wykupieniu samochodu z leasingu na prywatne potrzeby można dokonać jego darowizny na rzecz osoby najbliższej. Obdarowany sprzedając otrzymany samochód nie zapłaci składki zdrowotnej, a jeżeli odczeka z jego sprzedażą 6 miesięcy, nie będzie zobowiązany również do zapłaty podatku dochodowego.

Powyższą koncepcję potwierdza Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej dotyczącej Polskiego Ładu:

Zwracam jednakże uwagę, iż co do zasady nie powinniśmy, jako darczyńcy korzystać z darowanego samochodu oraz iż obdarowany nie powinien darczyńcy od razu „zwrócić” pieniędzy, które uzyskał ze sprzedaży otrzymanego w darowiźnie samochodu (!), aby fiskus nie potraktował, iż była to czynność pozorna lub jako klauzulę obejścia przepisów.

Pamiętać musimy także o obowiązku zgłoszenia takiej darowizny do właściwego urzędu skarbowego, o ile wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku, w terminie 6 miesięcy! Zgłoszenia takiej darowizny należy poprzez wypełnienie formularza SD-Z2.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pytania-i-odpowiedzi-polski-lad/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *