Czym się zajmuję?

Często dostaję od Was zapytania, czy zajmuję się również „takimi sprawami”?

Moja działalność w zakresie prawa motoryzacyjnego, szczególności skupia się na:

  • dochodzeniu roszczeń z rękojmi za wady fizyczne i prawne, jak również z gwarancji bądź nienależytego wykonania umowy;
  • dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w tym zadośćuczynienia za doznane krzywdy;
  • reprezentacji w sprawach karnych i wykroczeniowych;
  • reprezentacji w sprawach związanych z środkiem karnym zakazu prowadzenia pojazdów z wykorzystaniem blokady alkoholowej;
  • weryfikacji i negocjowaniu warunków umów leasingowych i ubezpieczeniowych;
  • usługach związanych z prawem przewozowym i transportowym;
  • dochodzenie roszczeń w sprawach „dieselgate”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *