Wynajęcie droższego samochodu zastępczego musi mieć celowe i ekonomicznie uzasadnione.

 
Wynajęcie droższego samochodu zastępczego musi mieć celowe i ekonomicznie uzasadnione.

M.G. miał wypadek w 2014 roku w wyniku którego rozbił swojego SEAT-a Toledo. Zakład ubezpieczeń zaproponował mu auto zastępcze w cenie 70 zł za dobę. Ten jednak nie skorzystał z tej propozycji i postanowił wynająć Volkswagena Passata za kwotę 200 zł na dobę. Firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty kosztów najmu samochodu zastępczego ponad kwotę 70 zł za dobę. W tym samym stanie faktycznym toczyła się jeszcze jedna sprawa, w której spółka z o.o. wynajęła samochód zastępczy za kwotę 170 zł za dobę. W obu sprawach zapadły różne wyroki. W pierwszej sądu uwzględnił roszczenie, a w drugiej doszło do oddalenie roszczenia z uwagi na to, że koszt najmu samochodu zastępczego przekraczał dwukrotnie koszty ustalone przez ubezpieczyciela. W wyniku apelacji złożonej przez ubezpieczyciela Sąd Okręgowy rozpatrujący sprawę powziął wątpliwość, czy poszkodowanemu, który nie skorzystał z bezpłatnego pojazdu zastępczego zaproponowanego przez ubezpieczyciela powinien przysługiwać zwrot kosztów za najem droższego samochodu zastępczego?
Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 roku.
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.