Wymóg wpisywania numerów rejestracyjnych podczas uiszczania opłaty za parkowanie w parkomacie jest niezgodny z prawem.

WSA w Warszawie orzeł, iż wymóg wpisywania numerów rejestracyjnych podczas uiszczania opłaty za parkowanie w parkomacie jest niezgodny z prawem.
W ramach wydanego orzeczenia doszło tym samym do unieważnienia uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która nakazuje kierowcom wpisywanie numeru rejestracyjnego samochodu za który uiszczana jest należność w parkomacie.
Mając powyższe na uwadze skarżący zamiast podawania numeru rejestracyjnego pojazdu, wpisywał same litery X oraz cyfry 1. W ten sposób wydrukowany bilet wkładał za szybę, za co Zarząd Dróg Miejskich ukarał go opłata dodatkową w kwocie 50 zł za brak dowodu uiszczenia opłaty parkingowej, gdyż taki kwit nie spełniał wymogów uchwały i regulaminu. Mając powyższe na uwadze zostało złożone odwołanie.
Skarżący podkreślał, iż konieczność podawania numerów rejestracyjnych pojazdu daje możliwość inwigilowania przez Urząd Miasta oraz osoby, które mają dostęp do systemu, ponieważ na tej podstawie możliwe jest ustalenie przebiegu trasy, którą danego dnia poruszał się pojazd.
„Miasto nie wykazało prawnej podstawy przetwarzania danych osobowych – uznał WSA. Jak podkreślał, numery rejestracyjne stanowią takie dane i w związku z tym ich przetwarzanie musi mieć przesłanki ustawowe. Tymczasem nie wykazano, że jest to konieczne lub niezbędne do wykonywania obowiązków.”
Wyrok nie jest prawomocny.
sygn. akt VII SA/Wa 1069/16
źródło: www.rp.pl
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.