WORD-y przestaną oblewać zdających egzamin na prawo jazdy?

WORD-y przestaną oblewać zdających egzamin na prawo jazdy?
WORD-y czeka rewolucja, na której skorzystają kursanci, gdyż ich oblewanie przestanie się opłacać – jak donosi „DGP”. Projekt zmian proponowanych przez PiS zakłada zmianę finansowania WORD-ów, które miałby być finansowe przez wojewodów, bądź resort infrastruktury, a wpływy z egzaminów miałby zasilać budżet państwa.
Do tej pory główne źródło dochodu wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego stanowią wpływy z opłat uiszczanych przez zdających egzamin. Opłata za egzamin na prawo jazdy kategorii B wynosi 140 zł za część praktyczną oraz 30 zł za część teoretyczną.
Najwyższa Izba Kontroli podała, iż w 2015 roku blisko 90 % przychodów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego pochodziło z opłat uiszczanych przez egzaminowanych. Kwoty przedstawione przez NIK robią wrażenie, gdyż w wypadku tylko 7 skontrolowanych ośrodków, wpływy z opłat egzaminacyjnych wyniosły ok. 60 milionów złotych. Ośrodków w całych kraju jest aż 49. Opłaty uiszczane za egzaminy poprawkowe stanowią okołu 3/4 ogółu wpływów WORD-ów.
W 2014 roku średnia zdawalność egzaminów na prawo jazdy w Polsce wyniosła 34,5 %.
Czy proponowane zmiany finansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprawią statystyki zdawalności?
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *