W wyroku z dnia 15 listopada 2017 roku Sąd Najwyższy orzekł, iż nie ma stanu nietrzeźwości, jeżeli stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi równie 0,25 mg/l.

W wyroku z dnia 15 listopada 2017 roku Sąd Najwyższy orzekł, iż nie ma stanu nietrzeźwości, jeżeli stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi równie 0,25 mg/l.
Zgodnie z regulacją obowiązującą w kodeksie karnym, o stanie nietrzeźwości, można mówić, gdy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/l. Jazda w takim stanie jest traktowana jako przestępstwo. Nie ma zatem przestępstwa, gdy wartość ta nie zostanie przekroczona – orzekł Sąd Najwyższy.
W dniu 28 września 2015 roku prokurator skierował do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec podejrzanego m.in. o to, że w dniu 24 czerwca 2015 roku kierował samochodem osobowym będąc w stanie nietrzeźwości – 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zapadł wyrok skazujący w ramach którego została wymierzona kara 4 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone na okres próby wynoszący 2 lata. Oprócz tego orzeczono karę grzywny w rozmiarze 50 stawek dziennych po 10 zł każda oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat. Wyrok uprawomocnił się.
Od powyższego prawomocnego wyroku kasację wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich, w której zarzucił, iż doszło między innymi do niezasadnego uznania zawartości 0,25 mg/l stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu jako stanu nietrzeźwości.
Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, uzasadniając zapadłe rozstrzygnięcie w sposób następujący: W zakresie czynu z art. 178a § 1 k.k. trafnie zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, że definicja stanu nietrzeźwości zawarta w art. 115 § 16 k.k. wyraźnie wskazuje, że chodzi o przypadek, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. A contrario wartość równa 0,25 mg i nie prowadząca do jej przekroczenia nie stanowi stanu nietrzeźwości w rozumieniu art. 178a § 1 k.k.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt: IV KK 293/17
Źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20KK%20293-17.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.