Surowsze kary dla kierowców.

Surowsze kary dla kierowców.
Posłowie przegłosowali nowelizację Kodeksu karnego, która zakłada zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym, a także dłuży czas ich przedawnienia.
W ramach uchwalonych zmian kierowca, który spowodował wypadek, będąc pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, którego efektem jest śmierć bądź ciężkie uszkodzenie ciała poszkodowanego, obligatoryjnie może trafić do więzienia na minimum 2 lata. Kara nie będzie mogła być zawieszona, jak to było do tej pory.
Wydłużeniu ma ulec okres przedawnienia karalności czynu do 3 lat – w sprawach w których wszczęto postępowanie, od daty popełnienia czynu.
Surowiej mają być traktowani kierowcy, którzy stracili prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. W ramach postępowania sądowego będzie im grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności, a dodatkowo obligatoryjnie stracą prawo jazdy na okres od 1 roku do lat 15. W razie złamania zakazu sądowego grożąca kara ma wynosić nawet 5 lat pozbawienia wolności.
Osoby, które nie zatrzymają się do kontroli i zmuszą policję do pościgu, będą mogły być skazane na karę do 5 lat pozbawienia wolności.
Zniknie luka prawna umożliwiająca uniknięcie kontroli trzeźwości kierującego w ramach akcji „kacyk”.
Sąd wydając wyrok będzie miał na bieżąco wgląd w aktualną kartotekę karną oskarżonego w sprawach o przestępstwa drogowe, której zawartość będzie uzupełniania o informacje z Centralnej Ewidencji Kierowców (mandaty i punty karne).
Nowelizacja trafiła do Senatu.
Źródło:www.rp.pl
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.