Punkty dodatnie dla kierowców oraz kamery rejestrujące przebieg kontroli

Punkty dodatnie dla kierowców oraz kamery rejestrujące przebieg kontroli.
Posłowie Klubu Kukiz 15 proponują nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ich projekt przewiduje następujące zmiany:
  1. policja nie mogłaby już karać kierowców za brak prawa jazdy (w sensie braku przy sobie dokumentu, a nie w ogóle braku uprawnień do kierowania pojazdami). W takiej sytuacji, kierujący zobowiązany miałby być do oczekiwania na weryfikację jego uprawnień w systemie teleinformatycznym bądź też zmuszony udać się do najbliższej jednostki policji,
  2. każda przeprowadzana kontrola miałby być przeprowadzana przy użyciu sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk,
  3. kontrolowany miałby prawo domagać się udostępnienia mu zarejestrowanych wyników pomiarów oraz dokumentów legalizacyjnych urządzeń za pomocą których były dokonywane pomiary, a także prawo do nagrywania dźwięku i obrazu z przeprowadzanej kontroli,
  4. w wypadku zastosowania kary finansowej kierowca miałby termin 7 dni na podjęcie decyzji, czy przyjmuje mandat karny, bądź czy sprawa ma zostać skierowana na drogę sądową,
  5. każdy kierowca, który w ciągu danego roku kalendarzowego nie otrzymał ani jednego punktu karnego, miałby mieć przyznane od dnia 1 stycznia każdego następującego po sobie roku premię w postaci 5 punktów dodatnich,
  6. przyznanie minimum 1000 zł odszkodowania od policji w wypadku bezpodstawnego zatrzymania kierowcy i uniemożliwienia mu dalszej jazdy,
  7. możliwość czasowego wycofania samochodu z ruchu na okres wskazany przez jego właściciela we wniosku.
Projekt jest na etapie pierwszego czytania.

[Aktualizacja]
Sejm odrzucił projekt w pierwszym czytaniu.

https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *