Przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym spowodowane stanem wyższej konieczności nie będzie powodowało zatrzymania prawa jazdy?

Przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym spowodowane stanem wyższej konieczności nie będzie powodowało zatrzymania prawa jazdy?
Grupa senatorów związanych z Markiem Borowskim zgłosiła projekt poprawek, którego zasadniczym punktem jest wprowadzenie zmian w zakresie karania kierowców, którzy dopuścili się przekroczenia prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Celem poprawek jest, aby kierowcy dopuszczający się takiego wykroczenia w stanie wyższej konieczności nie musieli oddawać dokumentu prawa jazdy.
Zgłaszany projekt jest reakcją na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał stwierdził, iż karanie niezależnie od pobudek jest niezgodne z prawem, gdyż w życiu występują sytuacje nadzwyczajne, które powinny stanowić podstawę do odstąpienia od odbierania dokumentu prawa jazdy.
Jako stan wyższej konieczności definiowane są sytuacje, które w sposób bezpośredni zagrażają życiu ale także jest to transport chorego albo rodząca kobieta.
Co istotne, zgłaszający chcą, aby w takich nagłych sytuacjach, kierowca mógł przewozić większą ilość pasażerów niż wynika to z dowodu rejestracyjnego danego pojazdu. Ma to na celu zapobiegnięcie sytuacjom, w których kierowca musiałby dokonywać wyboru pomiędzy życiem innych osób, a utratą uprawnień do kierowania pojazdami.

Źródło: polsatnews.pl
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.