Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT przysługuje również wtedy, gdy samochód parkowany jest poza obszarem firmy – kolejny korzystny wyrok NSA.

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT przysługuje również wtedy, gdy samochód parkowany jest poza obszarem firmy – kolejny korzystny wyrok NSA.
W dniu 22 lutego 2017 roku pisaliśmy, iż w dniu 21 lutego 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt I FSK 1200/15 na mocy którego, firma może odliczyć 100 % podatku VAT od samochodu, który jest parkowany pod domem pracownika.
W dniu 22 marca 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygnaturze akt I FSK 1180/15 oddalił skargę kasacyjną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Kr 1834/14. Wyrok NSA jest prawomocny.
Sprawa I SA/Kr 1834/14 dotyczyła firmy zajmującej się dystrybucją ulotek i gazetek handlowych, a także innych materiałów reklamowych na zlecenie supermarketów, dyskontów, hipermarketów oraz lokalnych sieci sklepów. Dystrybucja materiałów była dokonywana na terenie całej Polski nie tylko w dni robocze, lecz także w weekendy. Kontrahenci wnioskodawcy skrupulatnie kontrolują sposób wywiązywania się z zawartych umów. Wnioskodawca podaje, iż często korzysta z pomocy podwykonawców. Wnioskodawca oświadczył, iż niezależnie od tego czy zlecenie wykonują pracownicy wnioskodawcy, czy też podwykonawcy, wdrożone metody kontroli i nadzoru nad procesem realizacji zlecenia, minimalizują możliwość powstania nieprawidłowości w wywiązywaniu się z umów. Mając to na uwadze, przeprowadzane są własne kontrole mające na celu weryfikowanie wywiązywania się z zadań przez pracowników i podwykonawców wnioskodawcy. Do relacji zadań kontrolnych, nadzorczych oraz naprawczych, wnioskodawca, niektórym swoim pracownikom przekaże pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Każdy samochód miałby prowadzoną ewidencję przebiegu.
Specyfika działalności spółki powoduje, iż pojazdy miałby być w pełnej dyspozycji ich użytkowników, a więc byłby parkowane poza siedzibą wnioskodawcy.
Dyrektor Izby Skarbowej działający z upoważnienia Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2014 roku uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.
WSA w Krakowie w uzasadnieniu orzeczenia wskazał: „Chodzi jedynie o to, by możliwość parkowania pojazdu poza siedzibą firmy była uzasadniona specyfiką prowadzonej działalności, określona została w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u podatnika, zaś podatnik zapewnił odpowiednie mechanizmy kontroli przestrzegania wykorzystania tak postawionych do dyspozycji pracowników (użytkowników) pojazdów wyłącznie dla celów związanych z działalnością gospodarczą (wykonywaniem obowiązków służbowych).” Wynika z tego, iż miejsce parkowania samochodów służbowych nie może ograniczać możliwości pełnego odliczenia podatku VAT.
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.