Poszkodowanemu należy się prawo do rzeczoznawcy z polisy OC.

W dniu 02 września 2019 roku Sądy Najwyższy podjął uchwałę, która stanowi odpowiedź na następujące pytania Rzecznika Finansowego:

  1. czy koszt prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy poniesiony przez poszkodowanego, w celu określenia wysokości faktycznie poniesionej szkody, na etapie postępowania likwidacyjnego (pozasądowego) podlega rozliczeniu w ramach ubezpieczenia OC?
  2. Czy takiej samej kompensacie podlega koszt prywatnej opinii rzeczoznawcy poniesiony przez cesjonariusza (osoba która nabyła wierzytelność od poszkodowanego)?

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, w sprawie o sygnaturze akt orzekł:

Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

Źródło: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1190-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *