Opłata za parkowanie należna tylko za pozostawienie pojazdu w wyznaczonym do tego miejscu – uchwała NSA

Opłata za postój w strefie płatnego parkowania może być pobierana tylko w wypadku pozostawienia pojazdu w wyznaczonych do tego miejscach – ważna uchwała NSA.
W dniu 09 października 2017 roku Naczelnych Sąd Administracyjny w składzie siedmioosobowym wydał uchwałę w sprawie o sygnaturze akt II GPS 2/17, która została podjęta w wyniku wystąpienia z wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniosek był podyktowany rozbieżnością w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie stosowania art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych, który stanowi podstawę do pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania.
Do tej pory panowały dwa stanowiska: według pierwszego, opłata za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania należy się w momencie pozostawienia go w wyznaczonym do tego miejscu. Wykluczone zatem jest pobieranie opłaty za pozostawienie pojazdu w każdym innym miejscu strefy płatnego parkowania.
Drugie stanowisko przewiduje legalność pobierania przez gminy opłaty za pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania w całym jej obszarze i nie ogranicza się wyłącznie do wyznaczonych w tym celu miejsc parkingowych.
Więcej na ten temat znajdziecie w artykule na mojej stronie: https://prawoimotoryzacja.blogspot.com/2017/06/nsa-ma-odpowiedziec-na-pytanie-kiedy-i.html.
Naczelny Sąd Administracyjny w ostatniej uchwale opowiedział się za pierwszym stanowiskiem, które przewiduje zasadność pobierania opłat w wypadku pozostawienia pojazdu w wyznaczonym do tego miejscu.
Uchwała NSA z dnia 09.10.2017 r., w sprawie o sygn. akt: II GPS 2/17
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.