Ofiara wypadku może domagać się pieniędzy do końca życia (!) – wyrok Sądu Najwyższego

Poszkodowany, który doznał szkody na ciele lub zdrowiu ma prawo domagać się zadośćuczynienia nie tylko za szkody już stwierdzone w ramach danego postępowania sądowego, lecz również może domagać się uznania odpowiedzialność sprawcy lub zakładu ubezpieczeń w przyszłości, gdyby się ujawniły kolejne szkody.

Powód domagał się zasądzenia od zakładu ubezpieczeń zadośćuczynienia w kwocie 130 tysięcy złotych, a także ustalenia odpowiedzialności pozwanego za wszelkie dalsze następstwa wypadku.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa z uwagi na to, że przyznał poszkodowanemu tytułem zadośćuczynienia kwotę 55.000 zł, którą pomniejszył o 60% z tytułu przyczynienia się do wypadku. Ponadto, w wyniku odwołania przyznana została dodatkowa kwota w wysokości 5.000 zł.

Sprawa trafiła na drogę postępowania sądowego. Sąd Okręgowy oddalił powództwo. Ustalone zostało, że powód prowadził działalność gospodarczą w postaci szkoły nauki jazdy. Pozwana, pomimo posiadania prawa jazdy od 20 lat, nie była czynnym kierowcą, więc aby odświeżyć sobie sztukę prowadzenia samochodu wykupiła u powoda lekcje nauki jazdy. Podczas ćwiczenia jazdy na placu manewrowym powód opuścił samochód i pozwolił pozwanej samodzielnie wykonywać manerw. W pewnym momencie pozwana zaczęła przyspieszać, powód podszedł do samochodu i nakazał zdjąć pozwanej nogę z gazu, ta jednak nie zwalniała. Mając to na uwadze zaczął biec za samochodem. Udało mu się uwiesić przez przednią boczną szybę od strony pasażera do wnętrza pojazdu. Pozwana nie zahamowała i doprowadziła do uderzenia w betonowy słup i powoda. Na skutek wypadku powód doznał ciężkich obrażeń ciała. Cześć dolegliwości nadal występuje, w tym również pojawiły się stany depresyjne.

W ramach postępowania odwoławczego sąd apelacyjny przyznał powodowi dodatkową kwotę tytułem zadośćuczynienia. Ponadto, oddalone zostało żądanie ustalenia odpowiedzialności pozwanych (kierującej oraz ubezpieczyciela) w przyszłości.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który orzekł iż: ” Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym skargę kasacyjną aprobuje zapatrywanie przyznające ochronę poszkodowanemu na wypadek ujawnienia się, po zakończeniu sprawy o zasądzenie roszczeń związanych z wyrządzeniem szkody na osobie, w przyszłości dalszych szkód, przez żądanie ustalenia odpowiedzialności pozwanych za te dalsze szkody. Odmienne stwierdzenie Sądu Apelacyjnego nie jest uzasadnione, co było przyczyną oceny trafności zarzutu naruszenia art. 189 k.p.c.”

Źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20CSK%20558-17-1.pdf

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt V CSK 558/17.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w tego typu lub innej sprawie prawnej, zapraszam do kontaktu w drodze wiadomości e-mail bądź przez formularz na stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *