Na rondzie skręcamy w lewo bez używania kierunkowskazu – orzekł WSA w Lublinie

Na rondzie skręcamy w lewo bez używania kierunkowskazu – orzekł WSA w Lublinie.
„… rondo należy traktować jako „zwykłe” skrzyżowanie i włączenie sygnalizacji powinno mieć miejsce w czasie zjeżdżania ze skrzyżowania. Wtedy występuje zmiana kierunku ruchu. Przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie następuje zmiana kierunku jazdy i brak podstaw by zamiar wykonania takiego manewru należało wcześniej zasygnalizować” – wyrok WSA.
W kwietniu 2017 roku podczas praktycznej części egzaminu na prawo jazdy kategorii B, zdający zdaniem egzaminatora dwukrotnie nieprawidłowo wykonał to samo zadanie egzaminacyjne. Zadanie polegało na wykonaniu dwukrotnie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo. Zdaniem egzaminatora, błąd w obu przypadkach polegał na tym, iż zdający nie zasygnalizował zmiany kierunku jazdy podczas przejazdu przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Egzaminowany złożył skargę na przebieg egzaminu, która nie przyniosła pozytywnego dla niego rezultatu.
Następnie organ pierwszej instancji unieważnił egzamin, a jako uzasadnienie wskazane zostało, iż egzaminowany nie dokonywał zmiany kierunku jazdy, a więc nie było konieczności sygnalizowania takiego manewru. Od powyższej decyzji zostało wniesione odwołanie.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpoznające sprawę podzieliło stanowisko organu pierwszej instancji, a nadto wskazane zostało, iż: „…zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. Kolegium podniosło, że stosownie do § 36 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się ruchem okrężnym dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Zatem przy wjeździe na takie skrzyżowanie kierujący zachowuje swój dotychczasowy kierunek ruchu. Zmiana kierunku ruchu następuje dopiero przy opuszczaniu skrzyżowania o ruchu okrężnym. Z momentem opuszczenia ronda kierujący pojazdem powinien manewr ten zasygnalizować poprzez włączenie prawego kierunkowskazu. Wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie może sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem.Nie dotyczy to sytuacji, gdy wjazd na takie skrzyżowanie jest połączony ze zmianą pasa ruchu – w przypadku konieczności ominięcia przeszkody, czy też zmiany pasa na samym skrzyżowaniu, jeśli posiada ono co najmniej dwa pasy ruchu.”
Od powyższej decyzji również została złożona skarga przez egzaminatora. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Lublinie, który w dniu 25 stycznia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt III SA/Lu 327/17 wyda orzeczenie na mocy którego utrzymał w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wskazując, iż w niniejszej sprawie: Ma zatem rację Kolegium, że rondo należy traktować jako „zwykłe” skrzyżowanie i włączenie sygnalizacji powinno mieć miejsce w czasie zjeżdżania ze skrzyżowania. Wtedy występuje zmiana kierunku ruchu. Przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie następuje zmiana kierunku jazdy i brak podstaw by zamiar wykonania takiego manewru należało wcześniej zasygnalizować.”
Wyrok nie jest prawomocny.
Już w grudniu 2017 roku pisałem na blogu o orzeczeniu innego sąd, który wypowiedział się w przedmiocie korzystania z kierunkowskazów przez kierowców wjeżdżających na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 listopada 2016 r. sygn. akt II SA/Gl 888/16.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/216D3D01A6
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *