E-porada

Pasja i zamiłowanie do motoryzacji pozwalają nam lepiej zrozumieć Państwa problemy i odnaleźć ich rozwiązanie. Nasza działalność w szczególności skupia się na:

  • dochodzeniu roszczeń z rękojmi za wady fizyczne i prawne, jak również z gwarancji bądź nienależytego wykonania umowy;
  • dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w tym zadośćuczynienia za doznane krzywdy;
  • reprezentacji w sprawach karnych i wykroczeniowych;
  • reprezentacji w sprawach związanych z środkiem karnym zakazu prowadzenia pojazdów z wykorzystaniem blokady alkoholowej;
  • weryfikacji i negocjowaniu warunków umów leasingowych i ubezpieczeniowych;
  • usługach związanych z prawem przewozowym i transportowym;

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej wstępnej analizy sprawy.

Opisz sprawę korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

W odpowiedzi otrzymasz wstępną analizę sprawy oraz propozycję pomocy prawnej z naszej strony, wraz z wstępną wyceną sprawy.

Jeżeli jesteś zainteresowany omówieniem swojej sprawy przez telefon, bądź w formie spotkania osobistego, w pierwszej kolejności opisz swoją sprawę za pośrednictwem formularza kontaktowego, a następnie spodziewaj się kontaktu z naszej strony.

 

Jestem prawnikiem, który od wczesnych lat dzieciństwa pasjonuje się motoryzacją. Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie odbyłem aplikację adwokacką. W pracy zawodowej często spotykam się z problemami prawnymi związanymi z motoryzacją. Mam nadzieję, że moje doświadczenie zawodowe oraz pasja życiowa pozwolą wielu osobom na nabycie wiedzy z obu dziedzin. 

Kontakt bezpośredni:

Usługi prawne Michał Chrobok

ul. Katowicka 14/3, 43-200 Pszczyna

NIP: 6381090901

REGON: 380396153

tel.: 697050886

e-mail: porady@prawoimotoryzacja.pl